Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/06/2024
18/03/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ
Số 22/QĐ-UBND 22/03/2024
QĐ sỗ 319/QĐ-UBND 08/03/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành Lao động - Thương binh và xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số 231/QĐ-UBND 20/02/2024 QĐ công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung ngành NN&PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
09/TB-UBND 19/02/2024 TB Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Thượng Tân năm 2024
Số 12/QĐ-UBND 16/02/2024 QĐ Về việc sửa đổi Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thượng Tân
Số 11/QĐ-UBND 16/02/2024 QĐ Về việc sửa đổi Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 182/QĐ-BTC 14/08/2023 QĐ về ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
98/UBND-TNMT 03/02/2023 Về việc tham gia ý kiến vào luật đất đai sửa đổi