Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo tuyển dụng lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 08/06/2024
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Quốc phòng an ninh
Tệp đính kèm